Gyula vezető hír

Fejlesztésekre pályázik Gyula

Fejlesztésekre pályázik Gyula
Gyula Város Önkormányzata januárban bejelentette: Közvilágítás korszerűsítésére nyújt be pályázatot a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez.
A projekt összes költsége meghaladja a 357 millió forintot, ehhez jön hozzá a pályázaton kívüli beruházási igény, mely előzetes kalkulációk szerint 8 millió forint. Az önkormányzat az 53 millió forintos pályázati önerőt és a pályázaton kívüli önrészt, azaz 8 millió forintot a 2013-as költségvetésben biztosítja.

Dr. Görgényi Ernő


Dr. Görgényi Ernő polgármester január végén aláírta a DAOP-5.1.2/A-09-2F-2012-0001 azonosítószámú „GYULA, GÖNDÖCS-KERT ÉS KÖRNYEZETÉNEK INTEGRÁLT FEJLESZTÉSE” projektcímű pályázat támogatási szerződését. A projekt megvalósítási időszaka 2013. március 13-án kezdődik, és a tervek szerint 2014 decemberében fejeződik be.

A projekt teljes költségvetése 891.406.822 Ft, keretében sor kerül a Göndöcs-kert teljes rehabilitációjára és funkcióbővítésére, a Művelődési ház felújítására és funkcióbővítésére, új helyre – a szintén megszépülő és kibővülő „B épületbe” – költözik a Kohán Képtár, melynek épülete Vigadóvá alakul, megújul a mozi és a Hétvezér u. 6. homlokzata és kerékpárút épül a Béke sugárúton a hídtól a „Zöldkeresztig”.


Forrás: gorgenyierno.hu